Nieuws

Vluchtkalender 2021

Onze vluchtkalenders werden voor 100% goedgekeurd en zijn vanaf heden definitief. In een vorige editie (de voorlopige) werden nog een foutief lossingsuur snelheid medegedeeld en werden de criteria asduiven en de telling meeste prijzen niet echt verduidelijkt. Dit is nu rechtgezet. Op de foto ziet je ‘Wildemanskruid’, een foto genomen door Guido Lieben uit Oplinter. […]

Lees Meer

Koppelen chipringen kan dus toch! Zondag 14 maart mogen de klokken komen!

Bericht K.B.D.B.   Keuring masters: keuring 2020 is geldig in 2021 (cfr vergadering van 26/02/2021 Covid-19 – ten gevolge van de Covid-19 pandemie kunnen de masters van de verenigingen niet worden gehomologeerd voor 2021. In afwijking van huidig artikel zullen de masters, gehomologeerd voor 2020, goedgekeurd volgens de standaard 2020, ook voor het speelseizoen 2021 […]

Lees Meer

Jef Vandyk zet zijn rijk gevulde duivencarrière stop

Onze voorzitter, Jef Vandyk, stopt met duivensport. De gezondheid liet het niet meer toe de duiven te verzorgen zoals het hoort. Daarom besliste Jef om alle duiven van de hand te doen en zijn lidmaatschap bij de K.B.D.B. niet meer te verlengen. Jef Vandyk was één van onze leden met de meeste staat van dienst. […]

Lees Meer

Bons voor duiveneten 2020

Dag beste leden, Het winterwerk is voorbij.  De tellingen zijn gemaakt. Bijgevoegd vinden jullie het resultaat van het systeem gratis duiveneten 2020. Wij geven GRATIS 65 zakken duiveneten weg van voeders ANTHOONS uit Kortenaken. De berekeningen vinden jullie in bijlage. De zakken duiveneten worden uitgedeeld onder de vorm van bons en dit vanaf de eerste […]

Lees Meer

HAFO Vlaams Brabant: wat je moet weten voor 2021

Oplinter is toegetreden tot HAFO Vlaams Brabant. Een samenspel op de kleine halve fond en de zware halve fond. Hoofdlokaal is Scherpenheuvel. Alle duiven die in Oplinter worden ingekorfd worden automatisch en gratis getekend voor alle uitslagen die deze organisatie aanbiedt. De kosten voor de uitlsag worden gedragen door alle deelnemende maatschappijen. Uitslagmaker is Geert […]

Lees Meer

Vluchtkalender 2021 in opbouw-Nieuwtjes 2021

Beste leden, De vluchtprogramma’s werden ingediend op 31 januari 2021. Deze dienen nog te worden goedgekeurd door de PE vlaams Brabant en het Nationaal Sportcomité voor onder meer de nationale vluchten. Dus alles wat nu volgt is nog hypothetisch en in de veronderstelling dat alles wat ingediend werd ook wordt goedgekeurd. Snelheid. De lossing blijft […]

Lees Meer

Algemene vergadering en kampioenendag 2020 verdaagd naar latere datum

Aan al onze leden, De algemene vergadering van onze V.Z.W. die gepland was op zondag 6 december 2020 gaat niet door omwille van corona en het ontbreken van een wettelijke basis om digitaal of schriftelijk te vergaderen Er mag niet vergaderd worden om volgende redenen: bron www.pitts.be Mededeling van de KBDB t.a.v. de verenigingen Door de huidige […]

Lees Meer

Vandezande-Depré uit Geetbets is algemeen kampioen in de maatschappij van Oplinter

De tandem Vandezande Georges en Depré Benny uit Geetbets heeft het pleit gewonnen in de maatschappij van Oplinter. ‘t Is gebeurd. Zij mogen zich voor één jaar ‘de’ kampioen van de maatschappij van Oplinter noemen. Geen gewone maatschappij trouwens. Al 85 jaar huist deze maatschappij onder dezelfde pannen in de schaduw van de Sint-Genovevakerk. Het […]

Lees Meer

Hoklijsten en ringen 2021

Betreft hoklijsten: Het is weer oktober. Dit betekent dat naar jaarlijkse gewoonte de hoklijsten moeten ingevuld worden. Deze hoklijsten dienen binnengeleverd te worden tegen uiterlijk  15 november  2020 in ons lokaal. (brievenbus Sint-Genovevaplein 33 te 3300 Oplinter) .  U kan de hoklijst ook afleveren bij één van de bestuursleden. Hou je evenwel aan de corona-regels. […]

Lees Meer

Nu zondag komt Smeets-Penris op bezoek te Oplinter.

tentoonstelling smeets-penris

Lees Meer
© 2021 - Alle rechten voorbehouden - Duivensport Oplinter · BTW 0553457353 · info@duiven-oplinter.be · 0474 88 83 74 · Sint-Genovevaplein 33 - 3300 Tienen