Crew-leden

Bestuur en de crew van Oplinter

Het bestuur telt volgende mensen in de rangen:  Guy Fets, Michel Van Der Velpen en Eva Laudes als hoofdbestuur. Tony Reniers is al ondervoorzitter verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Philip Van Deun (adjuecht secretaris) en Jean Eerlings (adjunct penningmeester) maken het bestuur 2024 voltallig.

Jos Laudes is algemeen coördinator en contactpersoon.

Tony Reniers zal de maatschappij vertegenwoordigen bij alle vergaderingen bij de K.B.D.B. of meetings van sportieve aard. Guy Fets is onze afgevaardigde bij de sportraad Tienen. Alle andere taken, functies en verantwoordelijkheden worden verdeeld en gedeeld door de bestuursleden en de andere helpende handen.

Robin Depré en Jos Laudes staan in voor het administratieve luik bij de inkorvingen.

Andere helpers zijn Bert Vanmarsenille, Kathleen Vandenbranden, Annelies Laudes, Rik Dufait,  Michel Poffé, Louis Grammet, Eddy en Kim Buelens, Jean en Nelly Beelen, Jean-Pierre Cornelis, Olav Perilleux, Toon Veulemans