Crew-leden

Bestuur en de crew van Oplinter

Het bestuur telt volgende mensen in de rangen:  Guy Fets, Michel Van Der Velpen en Eva Laudes als hoofdbestuur. Tony Reniers is al ondervoorzitter verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Philip Van Deun (adjuecht secretaris) en Roel Huybrechts (adjunct penningmeester) maken het bestuur 2023 voltallig.

Jos Laudes is algemeen coördinator en contactpersoon.

Tony Reniers zal de maatschappij vertegenwoordigen bij alle vergaderingen bij de K.B.D.B. of meetings van sportieve aard. Guy Fets is onze afgevaardigde bij de sportraad Tienen. Alle andere taken, functies en verantwoordelijkheden worden verdeeld en gedeeld door de bestuursleden en de andere helpende handen.

Robin Depré en Jos Laudes staan in voor het administratieve luik bij de inkorvingen.

Andere helpers zijn Rudi Oliviers, Gilbert Vangramberen, Bert Vanmarsenille, Philip Vandeun, Kathleen Vandenbranden, Annelies Laudes, Andy Lauwers, Saskia Vandenbergh, Claudy en Christine Lauwers, Rik Dufait, André Vandermeulen, René Pittomvils, Michel Poffé, Rudi Screas, Louis Grammet, Eddy en Kim Buelens, Jean en Nelly Beelen, Stef Blocquiaux, Theo Vandepoel, Jean-Pierre Cornelis, Jean-Pierre Bogaerts, Olav Perilleux, Toon Veulemans