Vluchtkalender 2021 in opbouw-Nieuwtjes 2021

Beste leden,

De vluchtprogramma’s werden ingediend op 31 januari 2021. Deze dienen nog te worden goedgekeurd door de PE vlaams Brabant en het Nationaal Sportcomité voor onder meer de nationale vluchten.

Dus alles wat nu volgt is nog hypothetisch en in de veronderstelling dat alles wat ingediend werd ook wordt goedgekeurd.

Snelheid.

De lossing blijft een aparte lossing sector 3 op zaterdag. Er is een samenspel Sector 3 VDS (alle duiven die gelost worden van sector 3 met Vanderstukken als vergezeller) en er is het samenspel VSOB zoals het voorgaande jaar. Enkel de maatschappij van Drieslinter neemt niet meer deel aan beide uitslagen en speelt dus alleen als maatschappij. In VSOB blijven dus volgende maatschappijen over: Oplinter (hoofdlokaal), Bunsbeek, Grazen (enkel Momignies), Geetbets en Landen. Voeg daar dan de maatschappijen Diest en Schaffen aan toe en je hebt alle maatschappijen die deelnemen aan de uitslag Sector 3 VDS.

De uitslagen Sector 3 VDS en VSOB zijn gratis. Alle prijsduiven worden hierin opgenomen. Sector 3 VDS is de hoofduitslag met Oplinter als hoofdlokaal.

In Oplinter zijn portduiven toegestaan.

De leerdrachten worden ingekorfd op dindsdag met lossing op woensdag. Net als voor de midweek-vluchten en de septembervluchten werd de straal uitgebreid tot deze van de kleine HAFO waarbij dus alle deelgemeenten van sector 3 en alle aanpalende deelgemeenten van sector 3 hiervoor mogen inmanden.

Kleine Halve Fond

Tot op heden is er nog onduidelijkheid of de duiven al dan niet zullen ingekorfd worden op donderdag of vrijdag. Onze maatschappij en het samenspel HAFO Vlaams Brabant opteren alleszins voor vrijdag maar er zijn andere maatschappijen die de voorkeur geven aan donderdag. Wat wel een feit is is dat sector 2 en sector 3 samenblijven lossen op zaterdag en dat het voor iedereen inkorving wordt wordt ofwel op donderdag ofwel op vrijdag dit om de sportieve uitslagen die vorig jaar voor 3 jaar werden ondertekend te behouden.

Dus er wordt een uitslag gemaakt van alle duiven die op het lossingsuur Sector2/3 gelost worden. Er zijn geen portduiven toegestaan. Deze uitlsag omvat alle maatschappijen zonder uitzondering die inkorven voor de kleine halve fond. Deze uitlsag noemt: NIEUW HAFO VERBOND. In dze uitslag worden er 2 dubbelingen gemaakt namenijk deze voor de liefhebbers van sector 2 en deze voor de liefhebbers van sector 3.

En er is de uitslag HAFO Vlaams Brabant met de maatschappijen van Heverlee, Lubbeek, Scherpenheuvel, Tielt (4 maatschappijen van sector 2) en Diest, Schaffen, Bunsbeek en Oplinter (4 maatschappijen van sector 3).

Benevens deze uitslag wordt er nog een uitlsag gemaakt Sector 3 7 Verbond waaraan de maatschappijen Kumtich, Geetbets, Rummen, Overhespen, Landen, Bunsbeek en Oplinter deelnemen. In deze uitslag worden alle duiven van de deelnemende maatschappijen geklasseerd.

Alle uitslagen zijn gratis en alle duiven worden automatisch opgenomen in deze uitslagen. De uitslag NIEUW HAFO VERBOND is de hoofduitslag met Sans Peur Herent als hoofdlokaal.

Zware Halve fond

Provinciale vluchten

Er is een samenspel Bunsbeek-Oplinter voor de provinciale vluchten. Er is een samenspel met Diest, Tielt en Scherpenheuvel binnen het samenspel Zware HAFO Vlaams Brabant.

Ondanks onze vraag en deze van vele liefhebbers komt er vooralsnog voor 2021 geen bijkomende samenspel/uitslagen/dubbelingen zoals voor de kleine HAFO

 

Nationale vluchten

Er is een samenspel zware HAFO Vlaams Brabant met de maatschappijen van Tielt, Scherpenheuvel, Diest en Oplinter.

Verder zijn er DESGEVALLEND  voor de provinciale en nationale vluchten de dubbelingen Brabantse Unie, Provinciaal, CFW (?) en bijkomend ook voor enkele interprovinciale vluchten net zoals voorheen.

 

Afsluiten seizoen 2020

Wat Oplinter betreft zullen de kampioenen 2020 tevens gelauwerd worden op de kampioenendag 2021 die dus in 2022 zal gehouden worden.

Alle liefhebbers die in aanmerking komen voor het gratis duiveneten zullen bij aanvang van de inkorvingen zware halve fond hun waardebons ontvangen bij hun eerste inkorving (dus vanaf mei 2021). Er worden geen bons meegegeven aan derden en de bons zijn op naam. Wat de portreducties 2020 betreft, deze zullen ook vanaf de eerste vlucht zware HAFO (mei 2021) op de persoonlijke MAATSCHAPPIJrekening van de liefhebbers overgeschreven worden. Bedoeling is de liefhebbers een extra cent te geven om de vluchten in Oplinter aan te vangen. Dit allemaal jegens corona.

Omtrent de afhandeling van de prijzen van de kampioenschappen 2020 zal later gecommuniceerd worden. Maar verwacht u er aan: wij houden woord.

 

Enkele weetjes omtrent de kalender Brabantse Unie

Op 22 mei is er Vierzon voorzien. Dit is een interprovinciale vlucht ingericht door Derby Henegouwen. Met deelname van Wallonie – Antwerpen -Brabant en misschien Limburg. Dit laatste staat nog niet vast.

Op 12 juni hebben we naast de gewone vlucht ook de tijdrit uit Blois (Aandenken Frans Rans en Dany Van Bael – beperkt tot 40 deelnemers – meer uitleg volgt later). Er zijn hiervoor 3 inkorvingslokalen voorzien (Beersel – Herent en, Kapelle/Bos)

17 juli is er BLOIS – alleen voor jonge duiven, daar er een nationale vlucht is voor oude en jaarse. Idem voor de vlucht uit Vierzon van 7 augustus.

 

Sportieve organisatie 2021

Wij opteren om verder te blijven inkorven op afspraak. Bedoeling is de ‘regelmatig’ deelnemende liefhebber te laten komen inkorven op een vast inkorvingsuur. Geen wachttijden voor liefhebbers, geen stress bij de inkorvers en helpers

Verder garanderen wij dezelfde voorwaarden voor onze leden (hoklijstlid is automatisch sportief lid) als in 2020. (portreducties, gratis duiveneten volgens een puntensysteem deelnames..)

 

Bestuurs en helpende handen

Jef Vandyk heeft om gezondheidsredenen zijn lange duivencarriere stopgezet en ook geen hoklijst meer ingediend. Zo kan hij niet langer meer actief blijven als voorzitter. Voorlopig nemen Tony Reniers en Jan Damps de functies van voorzitter en ondervoorzitter waar. De andere posten blijven ongewijzigd. Wij hebben als maatschappij nog wettelijk de tijd om ons in regel te stellen tot 30 juni 2021 voor de definitieve invulling van de bestuursmandaten.

Wij danken Jef voor zijn jarenlange inzet in onze maatschappij en zullen hem later in het seizoen, als corona het toelaat, op een passende wijze in de bloemetjes zetten.

De ploeg van helpende handen werd ook aanzienlijk uitgebreid. Kortom: laat het seizoen maar beginnen. Wij zijn er klaar voor.

 

Samen sterk als Ware Vrienden!

Het bestuur van de Ware Vrienden Oplinter.

 

Deel dit bericht:

Gerelateerd Nieuws