Jef Vandyk zet zijn rijk gevulde duivencarrière stop

Onze voorzitter, Jef Vandyk, stopt met duivensport. De gezondheid liet het niet meer toe de duiven te verzorgen zoals het hoort. Daarom besliste Jef om alle duiven van de hand te doen en zijn lidmaatschap bij de K.B.D.B. niet meer te verlengen.

Jef Vandyk was één van onze leden met de meeste staat van dienst. Hij kan terug blikken op een rijk palmares waar hij zich meerdere malen mocht gekroond zien tot algemeen kampioen van onze maatschappij en het verbond Oplinter-Drieslinter.

Sedert een paar jaar was hij ook onze voorzitter.. Door de coronaperikelen kon de VZW geen algemene vergadering houden en bijgevolg ook geen nieuwe voorzitter en bestuur kiezen zoals de VZW wet en onze statuten dat voorschrijven. Doch voor de K.B.D.B. diende er ten laatste op 31 januari 2021 een lijst opgesteld te worden met 6 bestuursleden en tal van andere adminstratieve functies en helpers. Deze lijst werd digitaal aangemaakt op de K.B.D.B. site met dank aan enkele leden die zich kandidaat stelden om deze voorlopige lijst te bevolken. Als VZW hebben we tot 30 juni 2021 immers de tijd om het bestuur in een definitieve plooi te leggen. Ondertussen neemt Tony Reniers als waarnemend voorzitter de fakkel over van Jef Vandyk.

Langs deze weg willen we Jef nu al danken voor zijn lange staat van dienen binnen de maatschappij en als corona het toelaat zal hij ten gepaste in de bloemetjes gezet worden.

nogmaals dank Jef.

het bestuur van Oplinter

Deel dit bericht:

Gerelateerd Nieuws