Week-end 8 augustus programma-bekijk ook de waarborgen

Dinsdag 4 augustus inkorven voor Momignies van 19 tot 20u

 

Zaterdag  8 augustus  NATIONALE VLUCHT UIT BOURGES VOOR OUDE EN JAARSE DUIVEN

Wij korven in donderdag 6 augustus van 18 tot 20.30u op afspraak via mailing of tf 0474/888374 

Alle corona-veiligheidsregels blijven gelden. Draag zeker een masker, houd afstand en ontsmet je handen volgens de onderrichtingen in het lokaal.

Wij garanderen je een veilige omgeving. 

De kantine is ook open en corona-proof. 

Verplichte poellbrieven zijn: de nationale poelbrief en de lokale poelbrief HAFO Oplinter.

Onkosten: nationaal: 1,85 € en VERPLICHT provinciale dubbeling 0,25 €; ( wij rekenen dus makkelijkheidshalve 2,10 € aan op de nationale poelebrief)

De Zonale dubbeling is gratis.evenals de gratis dubbeling: (Oplinter + New Hageland)  Zware Halve fond HAFO Vlaams Brabant . Deze dubbelingen gebeuren automatisch.

Niet verplichte dubbeling van 0,25 € per duif  Brabantse Unie

Papieren uitslagen per categorie: 8 € (nationaal, … ) Papieren uitslagen Brabantse Unie 1,5 € per categorie.

Uitslag en administratieve kost lokaal: 1,5 €

NIEUW in 2020: gummiringen : aan elke duif zonder electronische chipring, éen gummiring. De duiven met electronische chipring worden ingekorfd zonder gummiring. Op uitdrukkelijke vraag van de liefhebber kunnen de duiven voorzien van een EC chip met 1 gummi geringd worden  Opgelet: voor een klok (quartz rekenen we wel een toeslag aan van 1 €)

Wat de aanmeidngen betreft kunt u via het vertrouwde anons.be platform terecht of bellen naar 0474/888374 Jos Laudes. Is de lijn bezet, spreek aub geen boodschap in maar bel terug. Respecteer de termijnen en wacht niet tot het laatste moment om je duif door te bellen. Alle info is terug te vinden op onze site.

 

Zaterdag  8 augustus  MELUN ( +/- 350 Km) kleine HALVE Fond VOOR OUDE EN JAARSE DUIVEN

voor  oude en jaarse en een dubbeling jaarduiven: inkorving vrijdag 7 augustus van 17.00 tot 19.00 u op afspraak bel 0474/888374

Poelbrieven: verplicht sector 2/3 en HAFO Oplinter

Verder gratis dubbeling : HAFO VLAAMS BRABANT (5 maatschappijen)

Mits lidkaart van 10 € een portreductie van 0,2 € per gezette duif HAFO Vlaams Brabant te verkrijgen op de kampioependag HAFO VLAAMS BRABANT

Zaterdag  8 augustus  SOISSONS OOK VOOR JONGE DUIVEN

voor  oude en jaarse en een dubbeling jaarduiven en jonge duiven afzonderlijk inkorving vrijdag 7 augustus van 17.00 tot 20.30 u op afspraak bel 0474/888374  

Poulebrief Snelheid Oplinter. Hoofduitslag V.S.O.B. 

Waarborgen: zie aparte tab op de homepage 

 

Zaterdag  8 augustus  MOMIGNIES  

voor  oude en jaarse en een dubbeling jaarduiven en jonge duiven afzonderlijk inkorving  vrijdag 7 augustus van 17.00 tot 20.30 u op afspraak bel 0474/888374  

Poulebrief Snelheid Oplinter. Hoofduitslag V.S.O.B. 

Alle portreducties te Oplinter zullen op de kampioenendag van de maatschappij De Ware Vrienden uitbetaald worden aan de trouwe liefhebbers en niet onmiddellijk afgehouden worden bij de inkorving zoals de voorbije jaren.

Puntensysteem GRATIS DUIVENETEN:

Er geldt nog steeds het puntensysteem: 1 punt voor een snelheidsvlucht per week-end; 2 punten voor een snelheidsvlucht en deelname aan de kleine HAFO. 3 punten mits deelname aan één snelheidsvlucht of kleine halve fondvlucht en de vlucht zware halve fond. Per 15 punten gratis 1 zak duiveneten 20 Kg te verdelen aan de liefhebbers die aanwezig zijn op de kampioenendag van de maatschappij De Ware Vrienden Oplinter.

Alle waarborgen zullen aangekondigd zijn in het lokaal of op de website in een aparte tab

03-08-2020 Mededeling van de KBDB

Kennisgeving aan de verenigingen en de duivenliefhebbers

Gezien de aangekondigde temperaturen voor dit weekend, besloot de KBDB, in overleg met dierenwelzijn en in het belang van iedereen het volgende :

– Schrapping van de categorie “Jonge duiven” op de nationale wedstrijd van Bourges van 08/08/2020

– Schrapping van de organisatie van alle kleine halve-fond wedvluchten met jonge duiven in het weekend van 08/08 en 09/08.

Wat de nationale wedvluchten betreft, blijft de aanvankelijk geplande kalender van kracht.

De KBDB zal op 22/08/2020 een nationale wedvlucht uit Bourges organiseren voor jonge duiven. Bijgevolg mogen er op ditzelfde weekend geen andere grote halve-fond wedvluchten worden georganiseerd.

We herinneren de verenigingen eraan om voor alle wedstrijden die dit weekend worden georganiseerd, het aantal duiven met 10% te verminderen in de manden.

De vervoerders zullen worden gevraagd om hun lading in de hoogte met één rij te verminderen en om ervoor te zorgen dat ze op schaduwrijke plaatsen stoppen om de duiven tijdens de reis herhaaldelijk water te geven.

 Tot dusver de KBDB

Het bestuur

Deel dit bericht:

Gerelateerd Nieuws