Vergadering te Lubbeek van 19 december legt de basis voor een nieuw sportseizoen

Afgelopen woensdag 19 december kwam er op initiatief van het Samenspel HAFO Vlaams Brabant een vergadering tot stand waarbij de maatschappijen van sector 2 en sector 3 werden uitgenodigd. Niettegenstaande eerdere mailing slechts enkel de kleine HAFO behartigde bleek dat er bepaalde maatschappijen van sector 2 en sector 3 die enkel snelheid spelen aanwezig waren daar waar anderen niet waren uitgenodigd. Dat bleek echter geen bezwaar te zijn naarmate de vergadering vorderde daar de belangen van deze afwezige maatschappijen in geen enkel opzicht te kort werden gedaan worden. Daarover werd zorgvuldig gewaakt.

Provinciaal voorzitter Joossens en mandataris Schotsmans waren aanwezig. De vergadering verliep in een serene sfeer. Er werden voorstellen gedaan en afspraken gemaakt met betrekking tot de snelheid en de kleine halve fond. Deze zullen door het provinciaal bestuur verder worden besproken en afgetoetst met allerlei, ook nationale, instanties. Daarna zal over de hierna opgesomde voorstellen worden beslist en gecommuniceerd !

De kalenders snelheid zouden aangepast worden in de zin dat er bijkomende vluchten uit Momignies in het weekend worden toegevoegd, dat de vluchten uit Laon vervangen worden door Soissons en dat de vluchten uit Nanteuil behouden blijven, zij het dat deze duiven op een nog te bepalen andere lossingsplaats gelost zullen worden. Hier werd nogmaals bevestigd dat de snelheid gelost wordt PER SECTOR. Dus: de duiven van sector 2 en sector 3 worden hier APART gelost.

Vastgesteld werd dat er tijdens de week voldoende leervluchten uit Fleurus en Momignies voorzien zijn waarvan er sommigen als prijsvlucht kunnen worden aangevraagd door elke maatschappij die dit wenst. Tijdens het weekend is het aan de maatschappijen om te kiezen welke vluchten ze wensen in te manden, OF Momignies en Soissons, OF Momignies alleen, OF Soissons alleen. Enkel moet men rekening houden met het feit dat er geen drie vluchten TEGELIJKERTIJD mogen ingekorfd worden. De dagen dat er drie vluchten worden ingekorfd (vb kleine hafo één nacht én Momignies én Soissons bvb.) dan moet er steeds één vlucht eerder ingekorfd worden of kan er pas gestart worden met de inkorving van Momignies als de inkorving op de kleine HAFO is beëindigd.

Er mogen op de kleine en grote snelheid lap (port) duiven worden aangenomen. De maatschappijen bepalen zelf of ze dat toelaten. Belangrijk is wel dat de portduiven moeten geregistreerd worden. U moet dus bij het inmanden van de portduiven de vaste voetringnummers zelf noteren of laten noteren alvorens ze de korf ingaan. Dit om onder meer de Franse controle-autoriteiten in staat te stellen of de duiven wel degelijk zijn ingeënt en om toe te zien dat maatschappijen geen portduiven aannemen van buiten hun eigen speelstraal. Een weekendvlucht snelheid is steeds een PRIJSVLUCHT waarop evenwel portduiven zijn toegelaten. Een weekendvlucht snelheid ENKEL als leervlucht programmeren is NIET toegelaten!

De kleine halve fond zal er anders uitzien dan voorheen. Alle maatschappijen van sector 2 en sector moeten op dezelfde inkorven voor dezelfde vluchten. Zo zijn er vluchten uit FAY-AUX-LOGES die op donderdag worden ingekorfd en gecoördineerd worden door de Brabantse Unie. Deze vluchten zullen dus als kleine HAFO gecatalogeerd worden, 2 nachten korf en provinciaal gelost worden. De speelstraal is deze van de inkorvende maatschappijen en dus NIET deze van de Brabantse Unie die wordt gehanteerd voor de typische Brabantse Unievluchten (vanaf Blois).

De andere vluchten kleine HAFO worden ingekorfd op VRIJDAG en zullen gelost worden uit een ANDERE lossingsplaats dan Chevrainvilliers. Deze nieuwe lossingsplaats – mogelijks uitsluitend voorbehouden voor Vlaams Brabant – moet nog worden bepaald in overleg met de Franse autoriteiten. De duiven van sector 2 en sector 3 zullen samen gelost worden.

Ook werd er gesteld dat er op de kleine halve fond één grote uitslag komt van sector 2 en 3 én dan nog een aparte uitslag per sector van de duiven van de liefhebbers die in die sector wonen. Dit houdt in dat de duiven van een liefhebber die woont in sector 2 en inkorft in een maatschappij van sector 3 zijn/haar duiven geklasseerd worden in de sectorale uitslag sector 2. Het omgekeerde kan dus ook. Het is dus de woonplaats van de liefhebber die bepalend is en niet de maatschappij waar hij/zij gaat inkorven.

 

Met genoegen stelde de provinciale Voorzitter vast dat onafgezien de insteek van waaruit deze vergadering tot stand is gekomen er een grote en quasi unanieme bundeling was van de krachten binnen sector 2 & 3 om voor hun rechten op te komen. Dit wordt door de Voorzitter aanzien als een zeer gewaardeerd en sportief gebaar wat men binnen sector 2 & 3 reeds jaren heeft moeten missen en nu terug op de voorgrond wordt gebracht !

 

De aangepaste vluchtkalenders staan nu ook online.

Op naar ons feest van 12 januari 2019.

Deel dit bericht:

Gerelateerd Nieuws