Seizoen 2022

Dag iedereen,

Op vraag van HAFO Vlaams Brabant houden wij heden een bevraging per mail of onze leden al dan niet voorstander zijn van een lossing sector 2 en sector 3 samen op de kleine halve fond. Wij zijn een maatschappij die in alles haar leden betrekt. Van sportief beleid naar financieel beleid. Dit is het motto van het bestuur van DWVO. Met 100 hoklijstleden die al dan niet met de computer bereikbaar zijn (ons lokaal is tevens wegens corona gesloten en wij mogen GEEN vergaderingen beleggen tot 19 december!  – ons ingegeven door de cultuur- en sportraad)

Reden van de vraag is de beslissing van de PE Vlaams Brabant om terug in aparte sectoren te lossen.

Wij verstuurden volgende mail naar onze 80 stemgerechtigde hoklijstleden.

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Beste hoklijstleden,

De PE Vlaams Brabant heeft op 2 december 2022 de vluchtkalender kleine HAFO kenbaar gemaakt.

Hierbij lezen we dat sector 2 en sector 3 terug APART gelost gaan worden.

Wij vragen Uw mening daar dit om een sportieve aangelegenheid gaat en wij dit normaal reglementair via een algemene vergadering dienen te overleggen. Dit kan nu niet wegens corona. 

Dus vragen wij u per mail te antwoorden ten laatste tegen 10 december:

Sector 3 moet apart lossen:

Ja

Nee

‘Antwoorden’ is in uw belang.

Uw antwoorden zullen door ons confidentieel behandeld worden.

Wij zijn een maatschappij van 100 hoklijsten. Onze voorkeur kan doorwegen op het sportief beleid.

sportieve groeten,

het bestuur van DWVO

P.S. Deze mail werd opgesteld naar aanleiding van een vraag die wij per mail ontvingen van HAFO Vlaams Brabant. 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wij zullen de uitslag van deze rondvraag publiceren op 11 december. 2021

Het bestuur van DWVO

 

 

 

Deel dit bericht:

Gerelateerd Nieuws