Koppelen chipringen kan dus toch! Zondag 14 maart mogen de klokken komen!

Bericht K.B.D.B.

 

Keuring masters: keuring 2020 is geldig in 2021 (cfr vergadering van 26/02/2021

Covid-19 – ten gevolge van de Covid-19 pandemie kunnen de masters van de verenigingen niet worden
gehomologeerd voor 2021. In afwijking van huidig artikel zullen de masters, gehomologeerd voor 2020,
goedgekeurd volgens de standaard 2020, ook voor het speelseizoen 2021 automatisch als “gehomologeerd
en goedgekeurd” worden beschouwd.

De KBDB zal er zorg voor dragen dat eventuele nieuwe masters door de betrokken firma’s kunnen
worden binnengebracht op de maatschappelijke zetel van de KBDB te Halle, en dit op een nog mee te
delen datum en tijdstip waar de Nationale Adviesraad voor elektronische constatatiesystemen binnen de
KBDB dan, met respect voor de COVID-19 reglementering, zal overgaan tot (eventuele) homologatie en
goedkeuring van deze nieuwe masters

 

Uw klokken kunnen binnengebracht worden op zondag 14 maart tussen 11.00 en 12.00u in het lokaal. Afhalen op zondag 21 maart tussen 11.00 en 12.00u.

Koppelen van de duiven: gratis voor de hoklijsten en sportieve leden. U kan een lidkaart bestellen bij het binnenbrengen van de klokken.

Er worden geen andere data voorzien. 

 

namens Jos Laudes, verantwoordelijke koppelingslijsten. 

 

Deel dit bericht:

Gerelateerd Nieuws