Coronaperikelen update 19 maart

Dag iedereen,

Vanaf heden en zeker tot en met 5 april 2020 gaat het lokaal dicht voor alle activiteiten.

Het koppelen van de chipringen vangt pas aan na het opschorten van de maatregelen van de nationale crisiscel.

Vanaf 16/03/2020 tot tenminste 06/04/2020 worden de zitdagen binnen de provincies afgeschaft. Het eerste overschrijving-mutatiemoment van duiven is gepland op 22 april 2020. Wij gaan dan naar het lokaal in Wezemaal. Gelieve het nodige mutatiedocument in te vullen en samen met de kaartjes (eigendomsbewijzen) en gepast geld in een gesloten omslag in onze brievenbus aan het lokaal te droppen, mocht u duiven willen overschrijven.

Indien u nog ringen wenst, kunt u die bestellen via mail naar dewarevriendenoplinter@gmail.com. U zal dan een afspraak krijgen om de ringen op te halen. (plaats en uur)

BIJKOMENDE MEDEDELING VAN DE KBDB

Rekening houdend met de bijkomende maatregelen die gisterenavond (17/03/2020) werden afgekondigd door de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus en meer bepaald dat niet essentiële verplaatsingen worden verboden, willen wij erop wijzen dat het opleren van duiven vanaf VANDAAG (18/03/2020) 12u00 wordt verboden.

De KBDB is er zich terdege van bewust dat dit voor haar liefhebbers een grote opoffering inhoudt maar wij moeten nu al onze krachten bundelen teneinde deze strijd te overwinnen.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

UPDATE KBDB 25 maart

Beste leden,

Aansluitend op onze vorige mededeling en teneinde een antwoord te bekomen op de verschillende vragen verbonden aan de duivenliefhebberij hebben wij contact opgenomen met het crisiscentrum, opgericht ingevolge de uitbraak van het coronavirus.

In het kader van het welzijn van onze duiven mogen liefhebbers, dewelke hun duivenhok NIET is gevestigd op hun thuisadres, hun duiven gaan verzorgen en eten geven, op maximum 100 kilometer verwijderd van hun thuisadres.

Liefhebbers die zich in deze situatie bevinden en teneinde bij een politiecontrole geen problemen te ondervinden, dienen in het bezit te zijn van een kopie van hun hoklijst zodat door de politiediensten kan worden vastgesteld dat deze verplaatsing van essentieel belang is.

Wij veronderstellen dat deze precisering van het crisiscentrum een oplossing zal bieden voor al onze liefhebbers betrokken bij deze uitzonderlijke situatie.

Wat echter het ophalen van een verdwaalde duif bij een collega-duivenliefhebber/niet-duivenliefhebber of het ophalen van een aangekochte duif of een door een collega-duivenliefhebber geringde duif betreft, zijn de federale overheidsdiensten heel duidelijk nl. dit is ten strengste verboden.

De KBDB zal stappen ondernemen om hiervoor dan ook zo vlug als mogelijk een versoepeling te bekomen.

Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren.

Wij verzoeken u momenteel nog eventjes geduld uit te oefenen en geen ondoordachte beslissingen te nemen dewelke de duivenwereld schade zou kunnen toebrengen.

Draag zorg voor uzelf en de ganse familie.

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Wij hebben per post een voorlopige vluchtkalender  verstuurd evenals nieuwe K.B.D.B. lidkaarten en nog ander nieuws en dit naar onze hoklijstleden.

 

Het bestuur.

 

Deel dit bericht:

Gerelateerd Nieuws