Algemene vergadering en kampioenendag 2020 verdaagd naar latere datum

Aan al onze leden,

De algemene vergadering van onze V.Z.W. die gepland was op zondag 6 december 2020 gaat niet door omwille van corona en het ontbreken van een wettelijke basis om digitaal of schriftelijk te vergaderen
Er mag niet vergaderd worden om volgende redenen: bron www.pitts.be

Mededeling van de KBDB t.a.v. de verenigingen

Door de huidige vigerende Covid-19 maatregelen kunnen geen vergaderingen worden gehouden.

We hebben vernomen dat bepaalde bestuursleden deze maatregelen niet respecteren en ondanks alles toch bestuursvergaderingen organiseren.

We willen u erop wijzen dat aan de overtreders hoge boetes en zware sancties kunnen worden opgelegd.

De KBDB nodigt zijn aangesloten verenigingen uit om maatregelen te nemen teneinde toch aan de noden te voldoen voor wat betreft het organisatorische aspect van de duivensport MAAR mits inachtneming van de huidige covid-19 maatregelen.

 

Het is in het belang van een ieders gezondheid.

 

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien

Daarenboven is er geen enkele wettelijke geldigheid om een vergadering van een V.Z.W. (die onze maatschappij is) digitaal/schriftelijk te laten verlopen. In geval van betwisting van een genomen beslissing (bvb samenstelling van het bestuur, organisatorische aspecten,…) wordt de vergadering ongeldig verklaard. Wij schorten daarom alle vergaderingen (inclusief onze geplande kampioenendag) op naar betere tijden in 2021.

Wettelijk kunnen wij heden de verplichte algemene vergadering tot uiterlijk 6 maanden na afsluiting van het boekjaar (Oktober 2020 voor onze maatschappij) uitstellen. Bij deze.

Praktisch volgt een nieuwe oproeping met een nieuwe agenda ten laatste 2 weken voor de nieuwe datum.

Daar er tijdelijk toch sportieve formaliteiten (vluchtprogramma bvb) dienen vervuld te worden zullen wij alle beslissingen van de algemene vergadering van 2020 handhaven voor 2021 en geen wijzigingen doorvoeren. Dit om sportieve en solidaire redenen. 

 

De verdeling van de ringen zal gebeuren op 28 en 29 december 2020 en dit ENKEL OP AFSPRAAK.
Hou jullie allen gezond en wel en voor de vroege vogels een succesvolle winterkweek toegewenst.
Fijne feestdagen,
Het bestuur van V.Z.W. Duivenmaatschappij De Ware Vrienden Oplinter. 

Deel dit bericht:

Gerelateerd Nieuws