Wie zijn we

JeanPierreBogaertsVoorzitter

Jean-Pierre Bogaerts is de nieuwe voorzitter van de maatschappij. Hij is een duivel-doet-al en is overal inzetbaar. Networking, logistiek, inmanden van duiven… Kortom, Jean-Pierre is van goudwaarde. Zijn kennis van de duivensport discipline zware fond is tevens een meerwaarde voor de maatschappij. Jean-Pierre is dan ook de externe PR-man van de maatschappij. Hij vertegenwoordigt dan ook de maatschappij in externe vergaderingen. Alle duivenmanden worden jaarlijks en periodiek door hem onderhouden en hersteld. Vooral de rieten manden krijgen extra zorg om ongevallen met duiven in de mand tot een minimum te herleiden. Ook alle herstellingswerken in het lokaal worden door zijn handen uitgevoerd. U mag onze manden inspecteren. Zijn hoofddoel is de duivensport in Oplinter in leven te houden door een goedkope werking aan te bieden onder meer door middel van portreductie en het aanbieden van alle disciplines van snelheid tot zware halve fond.

 

 

 

 

 

Guy Fets

Secretaris

Jef Vandyk is de secretaris van onze maatschappij. Hij werd in 2016 gehuldigd voor zijn verdienste als langst zetelend bestuurslid van de maatschappij. Hij is één van de helpers die iedere week klaar staat voor het kuisen van de manden. Duivensport is zijn passie en duiven verzorgen doet hij ook in de maatschappij. Geen enkele inkorving gaat voorbij zonder dat de duiven in de maatschappij drinken krijgen. Hij is ook verantwoordelijk voor de laatste controle van de manden en het opmaken van de documenten wanneer de vergezeller de duiven komt opladen.

 

 

 

 

 

 

RikStouthuysenPenningmeester

Rik Stouthuysen is penningmeester sinds 2013. Hij waakt over de financiën van de maatschappij en zorgt er wekelijks voor dat de inkorvingsontvangsten en de uitslagen correct, per liefhebber, verwerkt worden in de intern kassysteem.

Alle in- en uitgaven worden door hem geregistreerd en opgevolgd in een verplichte boekhouding voor VZW’s.

Begrotingprognoses, neerlegging van jaarbalansen bij de kamer van koophandel evenals BTW- en belastingaangifte horen ook bij dit takenpakket .

 

 

 

 

Andere bestuurleden en helpers:

Tony Reniers, Willy Henot, Benny Depré, Guy Fets, Jos Laudes, Eddy Peiten, Roger Vaes, Paul Neuteleers …….en andere hoklijstleden die occasioneel bijspringen in vakantie- of examenperiodes.

De kaart van de jeugd

Het schoolproject De Wijsneus wordt sedert 2010 financieel gesteund door onze maatschappij. Onder onze leden hoklijstleden hebben wij 4 tieners.

 

 

Robin Depré is uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het geheel. Hij verwerkt alle poelbrieven tot spiegellijsten, leest alle registraties in en maakt de duivenuitslagen in een handomdraai. De computer en de ‘duivensoftware’ zijn in zijn handen.

 

 

Jeroen Depré is samen met vader Benny de vaste ‘inkorver’ in dienst. Hij verzorgt tevens de duiven tot de vergezeller ze komt afhalen. Vooral het drenken van de duiven is een hem toevertrouwde taak. Hij is onze jongeste medewerker

 

Ook de duivenmaatschappij heeft meerdere vrouwenhanden nodig. Voor het logistieke, administratieve werk, voor de nodige poetsbeurt en opruimwerk. Annelies, Annie en Marleen zijn wekelijks op de afspraak bij de inkorvingen. 

 

1
2
3

Het kuisen van de manden is een wekelijkse bedoening. Alle korven krijgen wekelijks nieuwe houtkrullen en een nazicht. Hiervoor kunnen we een beroep doen op enkele trouwe medewerkers. De bestuursleden krijgen hiervoor de hulp van Paul, Roger en Jos.

5
4

 

en voor alle evenementen zoals kampioenendagen kunnen wij een beroep doen op ploeg van een tiental vaste medewerkers.